Billis HARMONIE ST. CATHARINA Concours Drumband: Vanaf deze plaats feliciteren wij Jan Voesten en zijn korps met het resultaat op het concours te Leveroy een fraaie 1e prijs I Om 16.00 uur vertrekt de drumband te Leunen voor deelname aan het festival te Merselo. On 12.00 uur verzamelen wij ons bij de kerk te Veulen om vanaf aldaar de Rector naar de zaal te begeleiden om dan vervolgens een serenade te brengen. Zaterdag 15 oktober OUDIJZERAKTIE van de Harmonie. Door de enorme toeloop van leden en door gebrek aan Verkenners leiding, zijn wij genoodzaakt om een ledenstop in te voeren by de verkenners. Met vriendeiyke groeten, De Verkennersleiding. TE KOOP Walnoten. Zaterdag 8 oktober T.Hermans, Steegsepeelweg 69, Leunen Tel. 87167 kool, aardappelen. M.Theunissen, Horsterweg 16, Leunen Tel. 84559

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7