DORPSRAAD LEUNEN 20.10.5 By deze nodigen wy u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van a.s. maandag 10 oktober in de kleine zaal van het Gemeen schapshuis. Aanvang 20.00 uur. Agenda: 1 Opening 2 Eerste rondvraag 3 Notulen vergadering 12-09-1998 1 Ingekomen stukken en mededelingen 5 Verslag diverse afgevaardigden 6 Tweede rondvraag 7 Sluiting. Peter van Berlo, secretaris VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 12 SEPTEMBER JL. Voor deze vergadering waren de bewoners van de Vicarieweg en Hooi- pas uitgenodigd. Dit in verband met de eventuele aansluiting van de Vicarieweg op de Gussenstraat Namens de Gemeente was Dhr. Savelberg aanwezig. Nadat veel bewoners, die in ruime mate waren gekomen, de voor- en nadelen hadden kunnen bespreken, werd besloten om NIET aan te sluiten op de Gussenstraatmaar wél een doorgang voor fietsen en voetgangers te maken en een oversteekplaats voor de kinderen. Eventueel een drempel of bloembakken by het speelveldje aldaar, maar vooral werden de bewoners zelf aangeraden in die straat niet hard te rijden. OUD PAPIER OUD PAPIER A3maandag 10 oktober wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren by de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. By voorbaat dank. EERSTE WIJKVERENIGING LEUNEN OUD PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6