Dat willen wy ook vieren op WERELDMISSIEDAG VAK DE KINDEREN 20.10.3 in onze Gezinsviering op a.s. zaterdag 8 oktober. Dat wy solidair kunnen zijn met kinderen waar ook ter wereld, maar speciaal in Zaïre. Op school vertellen wi) aan de kinderen aan de hand van dia's iets over dat land. Het is belangrijk ons te realiseren dat wij veel te leren hebben van mensen in de Derde Wereldlanden. Vooral de manier waarop zij met elkaar omgaan zou ons tot voorbeeld kunnen strekken. Het is niet juist kinderen in die landen als "zielig" te beschouwen. Als wy in staat zijn kinderen hier te stimuleren d.m.v. geld in te zamelen, concreet iets by te dragen aan de situatie in Zaïre, dan hebben wy op Wereldmissiedag ook werkelijk iets te vieren. Vieren, dat wy daadwerkelijk verbonden zijn met kinderen waar ook ter wereld. Daar worden wy (zy en wy) dan ook werkelijk ryker van. Die rijkdom verbindt ons, als wy op Wereldmissiedag overal ter wereld de eucharistie vieren, niet vanuit schuldgevoel, maar vanuit pure rijkdom, het evangelie, vanuit Jezus die ons aanzegt dat wy in-der-daad iets te vieren hebben, als we maar zien, waar het werkelijk om gaat. Dat mogen we onze kinderen toch niet onthouden? Pastoor P.Ewals STICHTING HULPAKTIE KERK IN NOOD V.h. OOSTPRIESTERHULP - NEDERLAND Viering voor medechristenen in nood. Op zaterdag 15 oktober a.s. om 9.30 uur wordt in de OLVrouw Ten Hemelopneming, Stokstraat 51 te Maastricht, een Heiige Mis gecele breerd ter intentie van alle Christenen die nog steeds om hun ge loof vervolgd worden. Volgens berichten van bv. de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Natie3 worden nog steeds tienduizenden christenen om hun geloof vervolg. Na de Eucharistieviering is er een byeenkomst om 11.30 uur in het Maaspaviljoen, Maasboulevard 101. In de zaal wordt na een kopje koffie en een broodje, o.a. een film getoond over de ge schiedenis van de Stichting KERK IN NOOD/OOSTPRIESTERHULP. Deze byeenkomst is rond 11.00 uur afgelopen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4