za 15-10 19.00 lsra v Harry Geurts en overl familie 20.10.2 maandd v Teng de Lauw gest Jrd v Peter Goumans en echtgenote gest jrd v Peter Antoon Janssen jrg v Gerard Hendrickx za 19.00 Giel v Glabbeek en Erik Direks zo 9.30 Marc Theunissen,Rob Thijssen en Martin Mertens 11.00 Twan Willems en Fred Litjens ma t/m za Daan Loenen en Frank de Klein, LET OPma om 19.30 uur en do om 18.30 uur za 19.00 GEEN. zo 11.00 J Reintjes John Houben uit ïsselsteyn en ïvonne van Megen uit onze parochie (3e roep) Johan Vink en Wilma Mander3, beiden uit onze parochie (2e roep) Huub van Ooi uit onze parochie en Marjo Spreeuwen- berg uit Melderslo (1e roep) WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN 8 OKTOBER 1988 GEZINSMIS "Beter een goede buur dan een verre vriend". Dit spreekwoord heeft in onze sterk individualistisch gerichte maatschappij toch een ondertoon van aan je buren kun je meer "hebben" dan aan je vrien den die veraf wonen. We zetten dus ons eigenbelang voorop. Het evangelie vertelt ons echter keer op keer, dat we die ziens wijze los moeten laten. Werkelijk leven veronderstelt je eigen "ik" achter je laten om meer oog te krijgen voor de ander en die ander zo ook werkelijk te kunnen ontmoeten. Dat is ook de bedoèling van WERELDMISSIEDAG 1988 oog hebben voor onze verre buren en vrienden in de Derde Wereld en dit jaar speciaal in Zaïre. Waarom Zaïre Omdat het een straatarm land is dat steeds armer wordt. Het land heeft een enorme buitenlandse schuld (waarbij Je je af kunt vragen wiens "schuld" dat nu feiteliflc is I Wereldmissiedag beoogt niet op alle sociaal economische en poli tieke kwesties in te gaan en daar uitvoerig bij stil te staan. Nee, veel concreter, veel kinderlijker (in de beste zin des woords), dus veel evangelischer, nl. kennis nemen van de nijpende situatie daar voor volwassenen, voor kinderen. Omdat die kinderen, wereld wijd gezien, onze buren, onze vrienden zijn, willen wij ook hier in Leunen mee-delen en mee-leven. AKOLÏTHEN: Hgm MISDIENAARS: LECTOREN: RUWELIJKSAFK:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3