LVB LEUNEN-VEULEN Op donderdag 10 en dinsdag 22 '5 Turfhoeve in Sevenura Het thema is: "Wie uren telt, telt mee". De W.A.V. wil met deze studiedagen bereiken dat meewerkende vrouwen inzicht krijgen In de beoordeling van het ondernemerschap Het wordt voor de ondernemersvrouw in welke sector dan ook, steeds belangrijker om hun bedrijf op een zakelijke manier te bekijken. Dat geldt niet alleen voor de financiën maar ook voor de arbeid. De inhoud van de studiedagen is mede gebaseerd op het rapport LOON NAAR WERKEN. Dit rapport geeft aan dat het werk van mee werkende vrouwen meer gewaardeerd moet worden. Waardering is mogelijk als het werk ook zichtbaar is. In een drietal inleidingen wordt door de inleiders verteld waarom het zichtbaar maken van het werk voor de vrouwen zelf en voor het bedrijf belangrijk is. Het Landbouwschap geeft haar visie op de ontwikkelingen van het agrarische gezinsbedrijf en de rol van man en vrouw daarin. De S.E.V. gaat in op dejuridische en sociale zekerheid van man Een arbeidsdeskundige bespreekt de praktische kanten van inzicht in de tijdsbesteding in het gezin en bedrijf De kosten bedragen 25,00 inclusief koffie en lunch. Opgave is mogelijk tot 15 oktober bij: Voor Veulen M Geurts, tel. 04785-1592 Voor Leunen A v Kempentel. 04780-81849 b.g.g. W.Weijs tel. 04780-83192 LVB VEULEN Willen de kollektanten de zakjes ophalen voor de Geesteltfc Gehandicapten in de week van 10 tot 15 oktober en inleveren by Mien Spreeuwenberg, s.v.p. vóór 20 oktober 1988 Bedankt I TE KOOP Walnoten, 10,- per e Telefoon 81872

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 16