r t a 20.40. 20.40.10^ ."'VLOOIENMARKT Ten bate van de aktie "Ben ton voor het Gemeenschapshuls" JULLIE WETEN TOCH DAT DE VLOOIENMARKT - a.s. zondag 9 oktober is - om 13.00 uur begint - de entree boven 12 jaar 1,00 is - de beste spullen bij opbod worden verkocht - de verkopers bij opbod Frits Basten en Gerrit van Meyel zijn - we ook een porminent-verkoper hebben nl. Pastoor Ewals - er een grabbelton is voor de Jeugd - u gerust alleen mag komen kijken en gezellig een pilsje drinken - er a.s. zaterdag 8 oktober vanaf half 10 bij U aangebeld kan worden als we komen vragen of U spullen voor de Vlooienmarkt hebt Zet U ze alvast klaar TOT ZONDAG I I I JULLIE KOMEN TOCH OOK I I I wordt vervolgd, J

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 12