HARMONIE ST. CATHARINA MUZIEKFEEST: 20.39.7 Via deze weg willen wij eenieder bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van ons Muziekfeest. Zonder U allen had het niet kunnen slagen. Hardstikke bedankt Federatief Toernooi A.s. zaterdag nemen zowel het Harmonie orkest als de Drumband deel aan het Federatief Toernooi te Merselo. Hij moeten uiterlijk om 17.30 uur klaarstaan om ons optreden te ver zorgen. Gezamenlijk vertrekken we om precies 17.15 uur bij het Gemeenschapshuis Leunen. Concours Drumband Late roepingen Verder programma: 8 oktober 9 oktober 9 oktober 5 oktober 6 oktober 1 november A.s. zondag neemt onze drumband deel aan het Bondsconcours te Leveroy. Hun optreden vindt plaats om 12.15 uur. De bus vertrekt om pre cies 10.00 uur bij het Gemeenschapshuis Leunen. Supporters zijn van harte welkom in Leveroy. Degenen die met de bus mee willen gaan, kunnen zich opgeven bij de secretaris Jeu Steeghs,tel. 831154. Wij wensen uiteraaard de Instructeur Jan Voesten en zijn manschappen erg veel succes toe met hun optreden in de derde divisie. Om 15.00 uur keert het gezelschap terug bij cafJ-zaal Martens. Laten we met z'n allen voor een warme ontvangst zorg dragen. U herrinert zich ongetwijfeld onze eerdere op roep aan allen die geïnteresseerd zijn om als nog een muziekopleiding te gaan volgen. Was u soms vergeten te bellen of had u bedenk tijd nodig Opgave is nog mogelijk tot uiterlijk 5 oktober bij J.Steeghs telefoon 83454 of by een der bestuursleden. Drumbandfestival te Merselo Optreden Blaaskapel te Merselo Om 12.00 uur worden we te Veulen verwacht i.v.m. het afscheid van Rector Hoogers. Oudijzeraktie Blaaskapel te Oostrum Cecilia-avond Harmonie

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 8