LVB LEUNEN 3 oktober Kienen 01 Vlooienmarkt t.b.v Gemeenschapshuis. Er is ons gevraagd of beide dagen enkele dames van de L.V.B. mee kunnen helpen. Opgave bij Gonnie Pleurkens Tel. 82214. Moederavond Herfstwandeling naar Ballonzuil. Onkosten 2,50 Opgave tot 9 oktober by Cis v Dijck,tel.81774 Vertrek by Gemeenschapshuis. We gaan met eigen ver voer. Wie met iemand meerydt betaalt de chauffeur 2,50 Studiedag in Roermond door Unie van Limburgse Katho lieke Vrouwenorganisaties. Thema van de dag is "Meeluisteren, meedenken, meepraten, meedoen, mee beslissen" op internationaal niveau. Onkosten 12,50 inclusief koffie en lunch. Opgave tot 6 oktober by Wies Weys, tel. 83192 okt-nov-dec Thema-avond in Kringverband "Landbouw in relatie tot milieu en landschap" om 8 uur in Gemeenschapshuis in Leunen. Kerstavond Deze willen we verzorgen met eigen leden (toneel, voordracht e.d) Willen de dames die hieraan willen meewerken zich aanmelden by Doortje v Maarschalker- waard, tel. 84246 10+22 november Studiedagen in de Turfhoeve in Sevenum voor ALLE L.V.B.vrouwen georganiseerd door de L.V.B. in samen werking met de werkgroep Agrarische Vrouwen. Thema van deze dagen is :"Wie uren telt, telt mee". Onkosten ƒ25,00 inclusief koffie en lunch. Opgave tot 15 oktober te betalen by opgave by A van Kempen tel. 81849 b.g.g. Wies We_ijs__ _te_l. _8_3_1_9_2_.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7