20.39.3 6 De paden naast en voor de graven vrijhouden van bloemen en planten dit in verband met losmaken tussen de graven. 7 Als er iets geregeld moet worden over graven en/of kruisen kan men altijd kontakt opnemen met de verzorger of met het kerkbestuur. 8 Zorg ervoor dat de aanplanting op het graf LAAG is, niet hinderlijk voor nevengraven. Plant niet teveel op het graf, het plaatje en het nummer dienen goed leesbaar te zijn. Te hoge aanplanting op het graf kan naar oordeel van de verzorger verwijderd worden. Er moet nu eenmaal een uniforme regel gelden op ons kerhof. _A_AiL ?eze_ koels i Ps. In het begin van de volgende maand worden de lijsten van de grafrechten (van de automatische betalers) bij de bank ingediend. ZIJ die nog steeds niet via een volmacht betalen gelieve te zorgen dat de betaling uiterlijk 10 oktober a.s. binnen is. Doet U ons een plezier en geef een volmacht af by de bank; dat spaart ons veel werk en kosten. ER IS VEEL LEVEN. Als Je nadenkt over "leven" dan zie Je dat er van alles leeft de vogel die langs je raam vliegt, de mug die je net gestoken heeft, de leeuw achter de tralies in een dierentuin. Maar ook de bloemen die zo maar mooi staan te zijn, de bomen die in bossen by elkaar staan of ergens alleen in een plnatsoen, het gras waarop je sport of lekker lui kunt liggen. "leven" is niet iets wat wy mensen alleen doen. Buiten ons is er veel leven te zien. En dit leven fs er ook zonder ons Zo is er dus van alles dat leeft. Toch ben je nog niet tevreden wanneer je je eigen leven op één iyn gaat stellen met dat van bomen, dieren en planten. Op de een of andere manier voel je je dan toch tekort gedaan. Immers, een bloem of boom staat daar maar te staan, een dier loopt, vliegt, slaapt, zwemt of rooft volgens zijn "natuurwet". Zy zijn er wel. Zy bestaan. Zy leven. Méér denken wy dan al gauw, het zou ndjn leven niet zyn Ons leven, ons menselijk leven, is toch veel méér. Wy wéten dat wy leven, wy weten dat we horen en zien, ruiken en voelen, spreken en dromen. Wy kunnen opgaan in het leven van geluk, maar wy kunnen ook kapot gaan aan het leven van verdriet.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4