DORPSRAAD VEULEN De Dorpsraad vergadert op dinsdag *1 oktober om 20.00 uur in de Hoefslag. Agenda 1 Opening - notulen 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Verslag afgevaardigden 4 Onderhoud wegen buitengebied 5 Rondvraag - sluiting. LVB VEULEN Donderdag 6 oktober MOEDERAVOND. Om 19.30 H.Mls, daarna een gesprek met Mej v Horok uit Swolgen over het leven met haar eigen blindheid. Willen de dames Anny en Truus Weijs het clubgebouw poetsen in de week van 3 tot 7 oktober. NIET op dinsdag of vrijdagmorgen. Bij A Jacobs bellen voor de sleutel. Dinsdag 25 oktober organiseert de Unie van de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging een studiedag in de Oranjerie in Roermond. Thema: Meeluisteren, meedenken, meepraten, meedoen, meebeslissen. Inleidster is Mevr Marie Therese van Heteren-Hogenhuis. Het is van 9.30 tot 15.45 uur. Bijdrage ƒ12,50 inclusief lunch+koffie Bestemd voor ALLE leden. KPJ VEULEN FILMAVOND: Don Johnson werd volslagen gek toen hij het grote film- nieuws had gehoord. Hij belde dan ook snel Rutger Hauer op die samen met Black Emanuelle Monopoly aan het spelen was. Ook Michael Knight was snel op de hoogte en hij startte zijn Kit en keek stomverbaasd hoe hij Ingehaald werd door Luky Luke op zijn ouwe trouwe Jolly Jumper, achterna gezeten door B.A. die met zijn snijbrander een machinepistool in elkaar aan het flatsen was, waarmee hij Rambo op een afstand wilde houden. Maar dat hoefde al niet meer want Rambo zijn gezicht werd zo Juist gerenoveerd door Rocky 26 die gebeten werd door Dracula en die werd op zijn beurt gebeten door Lassie. DAT grote filmnieuws waar al dat K.P.J.volk naar toe gaat, is de filmavond van de K.P.J.die gehouden wordt op 30 september. Plaats Hoefslag Tijd: 8 uur 1 Het zich uitslovende bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 18