m >0.39.15~\ □EN OOEVENBOS STICHTING DAGVERBLIJF GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIMOEREN Tn het kader van het 25-jarig bestaan van het kinderdagberblijf "TJ'E'N U'D'E'U'E'N'B'DS" te Horst, wordt op 22 'D'KT'D'B'E'R 198B een 'R'E'U'rJT'E gehouden voor alle oud-medewerkers en alle pupillen Csamen met ouders] die in de afgelopen 25 jarcn'i dagverblijf bezocht hebben. De rsunfe wordt gehouden in: "HET GASTHOES" TE HORST (Stationstraat 1) Aanvang 14.00 uur Einde 17.00 uur. Optreden van CLOWN KEPPER. Voor een goede organisatie stellen wij het op prijs dat U ons vooraf telefonisch Informeert over Uw aanwezigheid, (tel. 04709-3397) V

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 16