BiÉffitiüé 20.39.11 ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK te Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank b.a. teLeun?.1) haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op....ÖWKteË.dag 6..oktober.., 1988 om .2Q.ÖQiur zaal..!t..Veule .Veulensftweg.. 49.. te.. Veulen Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Verslag 1987 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht o Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1987 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur. De Rabobank Is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hen gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantis voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 12