OPROEP VOOR LATE ROEPINGEN EN OUD MUZIKANTEN 20.3".1 In de wandelgangen horen wij dat er mensen zijn in Leunen-Veulen -Heide - en dan voornamelijk onder de volwassenen - die graag in verenigingsverband van de Harmonie en/of Drumband muziek zouden willen Diaken. Deze personen zien echter hun verlangen geblokkeerd vanwege het feit dat zij nooit in de gelegenheid zijn geweest om enige vorm van muziekonderwijs te volgen dan wel om welke reden dan ook die opleiding voortijdig hebben moeten staken. Wij, als Harmonie, willen aan dit geluid niet zonder meer voorbij gaan. Misschien kunnen wij in overleg met deze mensen en anderen alsnog bereiken dat aan dit gemis iets kan worden gedaan. Zonder echter toezeggingen te doen in welke vorm dan ook, zouden wij graag met al die mensen in kontakt komen. Na inventarisatie van alle mensen en behoeften, kunnen wij dan intern en extern en in overleg met alle gegadigden, bezien of wij deze mensen iets kunnen bieden en hoe dat zou moeten gebeuren. Vla deze OPROEP zouden wij dan ook ALLE geïnteresseerden (ook zij die zich al eerder infroraeel lieten horen) willen vragen om zich zo spoedig mogelijk (uiterlijk vóór 1 oktober) te melden bij de secretaris Jeu Steeghs, telefoon 83^5^ of bij een van de bestuursleden. Treuzel niet om U aan te melden; in dit stadium verplicht het nog tot niets, doch is slechts bedoeld als wederzijdse informatie-fase. Het zal u duidelijk zijn dat de mogelijkheden groter worden naar rato het aantal geïnteresseerden. Als u NU niet reageert, laat u mogelijk een unieke kans verloren gaan om aktief te worden in de muziek I "TINTELEN UW VINGERS NIET SINDS DE HEIMATABEND Wees verstandig en reageert NU I En verder Ongetwijfeld zijn er ook personen die vroeger in Leunen, Veulen of Heide of in een andere woonplaats aktief zijn geweest als muzikant en deze hobby hebben moeten stoppen vanwege studie, werk, verhui zing of anderszins. Als uw omstandigheden nu gewijzigd zijn, waarom zou u dan niet opnieuw aktief willen worden als muzikant. En wel juist NU, op een moment dat het muzikale niveau van de Harmonie en Drumband een herintreden zeker niet ongunstig maakt. Waarom zou U zich niet melden INFORMEER NU I I I Ook voor ons als Harmonie en Drumband bent u waarschijnlijk een welkome en waardevolle aanvulling., HARMONIE ST.CATHARINA

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5