HET GROENE KRUIS VENRAY 2°-3"-'2 Regelmatig bereiken ons vragen over de opvoeding van en de omgang met peuters en kleuters In de leeftijd van 0 tot 4 Jaar. Boeken zijn hierover vol geschreven maar in het gewone doen van alledag blijkt het weer anders te zijn. Het Groene Krui wil een peuter/kleuter thema-ochtend organiseren - om ervaringen te laten uitwisselen en van elkaar te leren - om te laten merken dat U niet de enige bent met vragen - om U te helpen informatie en adviezen op een rij te kunnen zetten. Bij voldoende deelname (minimaal 8 personen en maximaal 15 personen) organiseren wij een thema-ochtend op dinsdagochtend 20 september 1988 van 9.00 tot 11.00 uur met als thema: Spel en speelgoed. Deze thema-ochtend wordt gehouden in De Clockert, Bergweg 4 te Venray Voor kinderopvang wordt gezorgd. De onkosten die hieraan verbonden zijn bedragen 2,50 p.p. voor leden Heeft U interesse, meldt U dan aan MI Regionale Vereniging Het Groene Kruis Venray Bergweg 4, 5801 EG Venray. Tel. 81269 Inlichtingen bij :Miep Vermeulen, wijkverpleegkundige R.I.S.C. VENRAY CURSUS ACTIVITEITEN VOOR MENSEN ZONDER WERK. De Stichting RISC afdeling Werklozenzorg, start in september weer met de volgende cursussen voor mensen zonder werk - typen/tekstverwerken (beginners/gevorderden) - basisinformaties en beroep - Engels/Handelscorrespondentie Nederlands, Engels, Duits - houtbewerken/metaalbewerken/lassen/motorvoertuigentechniek/ meubelmaken/metselen - pech onderweg/kleding maken/edelsmeden. De cursussen vinden voornamelijk plaats in de leer-werkplaatsen van de Stichting in Venray of Horst. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de oriëntatiecursus drukkerij en de cursus electronica A1/A2 Voor nadere informatie, voor toezending van de cursusfolder of voor aanmelding kunt u zich wenden tot de Stichting RISC Telefoon 04780-83730 (by voorkeur tussen 9.00-10.00 uur) Voor een cursusfolder kunt u ook terecht by de werkplaats of het buro van de Stichting RISC, Bergweg 4 te Venray.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13