HARMONIE ST.CATHARINA 2 Zondag 19 augustus: Muzikale opluistering bij gelegenheid van het 50-Jarig Priesterfeest van de Rector te Heide. - Om 9.30 uur bijeenkomst aan de kerk te Heide - Om 9.95 uur De Rector afhalen en met muziek begeleiden naar de kerk. - Om 10.95 uur Na de H.Mis in de kerk een serenade brengen. Het afhalen én serenade door Harmonie én Drumband I Hervatting repetitie: - 17 augustus voor de Drumband - 23 augustus voor de Harmonie Zondag 11 september: Concert van de Drumband én Harmonie in de Kasteeltuinen te Arcen. Tijd van vertrek wordt op de eerstvolgende repetitie vastgesteld. Het optreden in de Kasteeltuinen begint om 19.30 uur. DAMESGYMCLUB LEUNEN Ons eerste gymuurtje né de vakantie is NIET op 17 augustus maar op woensdag 29 augustus. Na het gymuurtje gaan we koffiedrinken. In verband met de wachtlijst zou ik jullie willen vragen zo snel mogelijk te reageren. Liefst voor aanvang van ons nieuwe gymseizoen. Tot ziens, Wilma. GEVRAAGD Augurkenplukkers,sters voor enkele ochtenden per week. H.HoltackersKraaksepas 8, Leunen Tel. 89628

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5