Op het feest van MARIA TEN HEMELOPNEMING vieren wtj als gelovigen dat moment. Na een leven van gebed, van zorg en dienstbaarheid, na een onafgebroken bestaan, dat zich zeker wist van haar uitver kiezing, is Maria ten hemel opgenomen. ZIJ als tweede met ziel en lichaam. En dat staat ook ons te wachten. Want iedereen die dit feest van MARIA TEN HEMELOPNEMING meeviert, belijdt heel konkreet zijn en haar geloof in de verrijzenis van het lichaam. Pastoor P.Ewals. DAMESKOOR LEUNEN Dinsdag 16 augustus om 8 uur begint weer de repetitie. Allen weer present I BOND VOOR OUDEREN LEUNEN Dinsdag 22 augustus gaan we een bezoek brengen aan de JOCHEMHOF en het MUSEUM in Steyl. Wij vertrekken om 13-00 uur vanaf het kerkplein met auto's van de leden. Entree 2,50 per persoon, vervoer 2,50 per persoon Opgave schriftelijk of telefonisch bil Leida Jenniskens tot donderdag 18 augustus Telefoon 845^0 OUD PAPIER OUD PAPIER A.s. maandag 15 augustus wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren by de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. By voorbaat dank. Eerste Wijkvereniging Leunen. OUD PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4