LVB VEULEN 20.32.13 fietsen. Vertrek b L.V.B.Kring Venray: Op dinsdag 23 augustus gaan we in krlngverband op excursie naar NunhemsZaden. Dez duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Eerst is er een dia-serie en daarna een rondleiding. We gaan met eigen vervoer. Er zijn verder GEEN onkosten verbonden aan deze excursie. Opgave vóór 15 augustus bij Mia Geurts, Telfoon 04785-1592 NIEUW PEDICURE - SALON José Wismans, Lorbaan 14, Veulen-Venray Wilt u wel eerst even een afspraak maken Ma, di en do ni 12.30 uur. Telefoon 04780 - 81645 'oO

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 14