20.31.9 HERINZEGENING DONATUS KAPEL VEULEN A.s zondag zal aan het Veulen de Herinzegening plaats hebben van de Donatus Kapel welke staat bij de Kinderen van Meyel. De kapel welke in 1900 door G.van Rens werd gebouwd is door de Kinderen van Meyel geheel gerestaureerd. Het onderhoud van de kapel is sinds 1920 in handen van de familie van Meyel (de grootmoeder van de Kinderen van Meyel was een nichtje van Gerard van Rens). Ondanks dat deze kapel steeds goed onderhouden werd, was ze na acht entachtig jaar dringend aan een opknapbeurt toe. Dit is door de Kinderen van Meyel op een grootse wijze aangepakt. En na zeer vele uren van zelfwerkzaamheid hebbeh zij deze kapel geheel gerstaureerd. De kapel, welke er nu als herboren uitziet, is als Monumentje van Devotie een ware aanwinst voor het dorpsgezicht. Voordat Veulen over een eigen kerk beschikte, is hier vaak een dank baar gebruik van gemaakt om er gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Later toen Veulen Rectoraat was, werd ten tijde van Rector Verbugt hier het rustaltaar opgesteld bü de Sacramentsprocessie. Nog vele Jaren was hier de samenkomst van de Eerste Communicantjes die hier door de fanfare, nu Harmonie, werden afgehaald. VBj twijfelen er dan ook niet aan, dat a.s. zondag vele Veulenaren en oud-Veulenaren de weg naar deze kapel zullen gaan als deze door Rector Hoogers wordt ingezegend. Hoewel de restauratie van deze kapel al in de Lente voltooid werd, is met herinzegening gewacht tot deze zondag amdat het dan de 7e augustus is, de feestdag van de H.Donatus patroon tegen hemelvuur (donder en bliksem). Deze Herinzegening wordt vooraf gegaan door een Hoogmis ter ere van deze Heilige om 10.00 uur in de kerk (hierdoor vervalt de H.MIs van 11.15 uur). Na deze Hoogmis zal men gezamenlijk naar de Kapel trekken onder de muzikale klanken van muziekkapel Luuster Efkes. Deze zullen gezamenlijk met het gemengd Kerkkoor en het Jongerenkoor de omlijsting verzorgen van deze Inzegeningsplechtigheid. Wij twijfelen er niet aan dat de bewoners van de Veulenseweg aan dit gebeuren een fleurig aanzien zullen geven door het uithangen van de vlag.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 10