Lour descomité afd. Venray 20.21.5 KOLLEKTE TEN BATE VAN LOURDES LIEFDEWERK IN DE GEMEENTE VENRAÏ. Van gemeentewege is weer vergunning verleend voor het houden van een huis-aan-huis-collecte ln_de_week_van_20_t/m_26_ juni_a_. 3_. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan zieken cq gehandicapten uit de hele gemeente Venray. Het Lordes comité hoopt dat deze Jaarlijkse collecte in uw parochie goed zal worden ontvangen want de opbrengst in uw parochie zal ook ten bate zijn van zieken in deze parochie. Wij bevelen deze collecte dan ook gaarne in uw goedgeefsheid aan. Lordescomité afdeling Venray. Voor eventuele nadere inlichtingen kan men zich in verbinding stellen met Dhr. G Philipser., Goudsmidstraat 12, Venray tel.83575. BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 VADERDAGAANBIEDING 6 volkoren puntjes NU VOOR 1 smaken vlaai NU VOOR TE KOOP Puch Maxi, i.z.g.s. Telefoon 88838 TE KOOP Stam-, struik-, en hang- FUCHSIA'S Keuze uit ruim 300 soorten. J.Heesen, Horsterweg 11, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6