HONDEKOVEBLAST Wij verzoeken by deze de speelterreinen voor de kinderen van Leunen niet te gebruiken voor uw huisdieren, omdat dit een onhygiënische situatie is. De A.P.V. (Algemene Politie Verordening) biedt de mogeiykheld om op te treden tegen de eigenaar van een hond die uitwerpselen deponeert op rybaan, het fietspad, trottoir, voetpad, kinderspeelplaats of het trapveldje. Laten we met z'n allen vriendelijk voor elkaar zijn dorpsraad leunen Aan alle inwoners van Leunen Om met een collectebus langs de deur te gaan dat is geen kunst Maar om er wat in te krygen dat is de kunst En die kunst verstond allen erg goed. De opbrengst van de collecte afgelopen zaterdag was boven verwachting! Hiervoor onze hartelijke dank Scouting Don Bosco Leunen. AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE EEN STRIJKSTER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5