uitnodiging 20.24.17 LUUSTER EFKES viert haar eerste lustrum op 18 Juni 1988 Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan Wij hebben getracht om een avondprogramma te brengen voor een zo breed mogelijk publiek Het programma ziet er als volgt uit 20.00 - 22.00 uur RECEPTIE met muzikale omlijsting van 22.00 - 22.30 uur LUUSTER EFKES 22.30 - 01.00 uur "Smelebloazers" ait Xsselsteyn Dit alles vindt plaats in zaal Keukens te Veulen JULLIE KOMEN TOCH OOK I I I I I "Die Frëhliche Rübensammler" uit Leunen IUUSTER EFKES y

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 18