Een ton voor het Gemeenschapshuis Bijgaande lijst van lopers en sponsors voor de Kennedymars spreekt voor zichzelf. De lijst van lopers zal wel bijna volledig zijn. De lijst van sponsors wordt uiteraard nog uitgebreid De Joekskapel bijvoorbeeld wil als club Peter van de Markt sponsorren die deelneemt aan de Kennedymars. Is dit geen goed idee voor andere clubs, verenigingen of teams Is er iemand uit uw club of team die meeloopt? Misschien is het wel een leuk idee om deze loper gezamenlijk te sponsorren. En wat dacht van straat-sponsorlng Er is bijna in ieder straat wel iemand die meeloopt. Sponsor uw straat of buurtgenoot. Misschien dat de Straatvertegenwoordigers ook hierin aktie willen ondernemen De bedoeling is dat een sponsor een loper sponsort op het aantal gelopen kilometers. De bijdrage per km. is geheel vrijblijvend. Al sponsort u maar een dubbeltje of kwartje per km. Uw bijdrage is van harte welkom Als u bv. een dubbeltje per km. sponsort en uw loper wandelt 20 km. dan bent u dus 20x een dubbeltje kwijt. U kunt ook een bonus geven als iemand de mars uitwandelt. Sponsort uw dus een dubbeltje per km. en uw loper wandelt de mars helemaal uit dan bent u 80x een dubbeltje kwijt ,dat is 8 gulden. U heeft hem ook als bonus twee gulden belooftbv. Dan bent u in totaal een tientje kwijt. Er heeft zich ook iemand gemeld die wel verzorger wil zijn tijdens de mars. Zijn er misschien nog meer mensen die dit zouden willen doen. B©X_dan_voo£_a.si_zondag_teXefoon_8Jl855i U kunt donderdag 26 mei a.s. ook om 8 uur naar het Gemeenschapshuis komen voor informatie. Dit geldt voor IEDEREEN De sponsors worden de komende week bezocht met een lijst van lopers. U kunt dan zelf bepalen wie en hoeveel u wilt sponsorren. Lopers en aktlviteiten commissie Denkt u aan de bijeenkomst donderdag 26 mei om acht uur in het Gemeenschapshuis Tijdens de kermisdagen hangen er lijsten van lopers en sponsors in het Gemeenschapshuis. Ook U kunt dan nog sponsorren Tijdens de kermisdagen inlichtingen verkrijgbaar in het Gemeen schapshuis bij John Klaassens.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7