TE KOOP HARMONIE ST. CATHARINA' 2' 4 Donderdag 26 mei: Om 20.30 uur brengen we een serenade aan het Gouden Bruidspaar Martens-Ewals te Leunen. We komen by elkaar om 20.15 uur bij het Gemeen schapshuis. neemt Twan Jacobs deel aan de Limburgse Kampioen schappen voor solisten te Tegelen. om 11.30 uur DONATEURSCONCERT te Leunen in het Ge meenschapshuis. Van de zijde van het Gemeenschaps huis is men voornemens om tussendoor verslag te doen van de stand van zaken aan het front van de Kennedy- Op Hemelvaartsdag nam onze Drumband deel aan een Internationaal Drumbandtreffen. We hebben verzuimd U mede te delen dat men huiswaarts keerde met een mooie 3e prjjs I blaaskapel die FRDHLICHEN ROBENSAMMLER ^optreden te Ommel b.g.v. het 25-Jarig bestaan van de Blaaskapel D'Ommelaers aldaar. We zullen daar gezamenlijk optreden met De Bergen Echo's uit Wanroy van 15.30 tot 17.00 uur. Vertrek vanaf café Martens te Leunen om 14.15 uur. Verder programma: 18 Juni Lustrumfeest Joekskapel Luuster Efkes te Veulen. Optreden van 20.00-22.00 uur. 20-21 augustus Heimatabend Leunen 9 oktober Optreden te Merselo 16 oktober Dorpsfeest te Oostrum,optreden van 14.00-16.00 uur 18 november Zittingsavond Leunen 19 november Zittingsavond Leunen. Diverse soorten Perkplanten J Jacobs, Molenhofweg 3a, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5