20.21.2 za 4-6 19.00 Ism v Leo Loonen en echtgenote Ism v Corrie v Berlo-Thyssen (vanwege fam en kennissen) Ism v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels weekd v Teng de Lauw (2) weekd v Wim LitJens (2) Jrd v Frans Swinkels gest Jrd v Martinus Kusters,echtgenote en overl kinderen gest Jrd v Louis Weijs en Antonia Weijs-Jacobs AKOLYTHEN: za 19.00 Barry Wlllems en Robert Holtackers Hgm zo 9.30 John vd Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen wo t/m vr Barry Wlllems en MartiJn Mertens za 19.00 Mevr Weijs zo 11.00 MeJ G Reintjes Luc Claessens uit onze parochie en Petra Louvet uit Veulen (3e roep) Jo Verbeek uit Venray en Els Koonings uit onze pacochie (2e roep) Paul Fleurkens uit ïsselsteyn en Els Reintjes uit onze parochie (1e roep) Op 18 mei overleed Wim LitJens, Weipas 15 op 83-jarige leeftijd. Na een plechtige Uitvaartdienst op 21 mei legden wij hem te rusten op ons kerkhof in Leunen. MISDIENAARS LECTOREN: HUWELIJKSAF OVERLEDEN MEDEDELINGEN: Bij afwezigheid van de pastoor kan men in dringende gevallen ook kontakt opnemen met Pater Canlsius Vastbinder, Patersstraat 29, Venray Telefoon 85855. Op kermismaandag en dinsdag is er geen avondmis. Opbrengst Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missio naris bedraagt 562,20. Namens de missionarissen onze hartelijke dank. Het geluk dat je vandaag kunt ervaren, stel dat niet uit tot morgen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3