20.21.16 OPROEP AAN VROUWEN VOOR MEDEWERKING AAN REGIONAAL ONDERZOEK. In de regio 's Venray/Gennep is in 1986 een onderzoek van start gegaan naar "WERKELOOSHEID ONDER VROUWEN". Dit onderzoek, gesteund door de Overheid en Arbeidsburo's in de regio, wordt uitgevoerd door drs. Ien Kok-Schellekens en drs. Marjos Duives-Horsch. Zy zijn verbonden aan de Stichting RISC Woordelijk Limburg onderzoeksprojekt 'Vrouw en Arbeid'. Wij zijn op zoek naar vrouwen die NIET geregistreerd staan als 'werkzoekenden'. Over deze toch nog onbekende groep willen wij meer te weten komen. Het onderzoek heeft tot doel gerichte aanbevelingen te doen naar met name de Gemeenten, Arbeidsburo's en Opleidingsinstanties. Ofschoon wij slechts met een beperkt aantal vrouwen een gesprek kunnen hebben, stellen wij uw medewerking aan dit onderzoek erg op prijs. Wy garanderen volledige anonimiteit van persoonlijke gegevens. Wilt u meewerken aan het onderzoek of wilt u meer informatie bel dan tel.01780-83730. TENNISVERENIGING YSSELSTEYN MIXTOERNOOI zondag 26 Juni U kunt zich hiervoor opgeven met partner, dit kan een lid zijn of introduces Het nieuwe terras wordt op die dag overdekt en er is een barbecue IEDEREEN is op die dag van harte welkom, ook niet-tennissers I Opgave t/m zondag 19 Juni by: Jan van Vegchel tel. 04785-1468 of Mart de Wit tel. 04785-1735

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 17