HARMONIE ST. CATHARINA Ponderdag 12 melt Vrijdag 13 mei: Om 20.00 uur brengen we een serenade aan de jubilerende vereniging S.V.Leunen. We konen om 19.30 uur bij elkaar bij het Gemeenschapshuis te Leunen om daarna om 19.45 uur in optocht naar het Voetbalveld te trekken. DONATEURSAKTIE HARMONIE - DONATEURSAKTIE HARMONIE WO volstaan hierbij te verwijzen naar ons artikel van vorige week. Daaraan is niets toe te voegen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage BOND VOOR OUDEREN LEUNEN Op maandag 6 Juni a.s. is het zover I Ons jaarlijks uitstapje gaat ditmaal naar de Efteling. Informatie bij anderen over de Efteling waren zeer positief vandaar dat het bestuur deze keus gemaakt heeft. Volgende week tussen 12 en 19 mei zal een van de bestuursleden u bezoeken om nadere afspraken te maken. Het programma ls als volgt: 8.00 uur samenkomst op het kerkplein 8.15 uur vertrek. 10.00 uur koffie in het restaurant van de Efteling 13.00 uur koffietafel lp het restaurant van de Efteling 17.30 uur vertrek naar Leunen, waarna diner in zaal Martens te Leunen. De kosten zijn ook dit Jaar 60,- per persoon inclusief entree. Vanzelfsprekend hopend we op een goede deelname en wfl wensen allen nu reeds een genoeglijke dag. Het Bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5