20.18.6 HARMONIE ST. CATHARINA Donderdag 12 mei - Afhalen van Om 9.15 uur te Leunen. - De drumband neemt deel aan een internationaal muziekfestijn te Maasbree. Vrijdag 13 mei Om 20.00 uur brengen we een serenade aan de jubi lerende Voetbalclub in de feesttent op het Sport park van Leunen. Om 19.15 uur vertrekken we by het Gemeenschapshuis DONATEURSAKTIE HARMONIE - DONATEURSAKTIE HARMONIE Vanaf 11 mei tot en met 17 mei a.s. zullen wy onze jaariykse DONATEURSAKTIE houden. We vertrouwen erop dat U allen op loyale en royale wyze deze aktie zult steunen. Onze vereniging is mede een bestaansrecht toebedeeld op grond van de sociale fukntie ten behoeve van onze dorpsgemeenschappen. In het recente verleden zijn wy diverse raaien in dat kader voor het voetlicht getreden. Hopeniyk weet U dat - precies als voorheen - te waarderen door uw steun aan onze donateursaktie. By voorbaat danken wy U voor uw bydrage. Als tegenprestatie zullen wy op zondagmorgen 5 juni 1988 in het Gemeenschapshuis te Leunen een zeer polulair donateursconcert aanbieden. U kunt ervan overtuigd zyn dat dit h wel waard zal zyn. BROOD EN BANKET JANVERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 HOEDERDAGAANBIEDINGEN Kersenvlaai groot NU VOOR 8,95 Rozynenbrood, 100 gram NU VOOR 2,85

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7