PEUTERSPEELZAAL 'T UKKENEST 2°-'« OPGAVE NIEUWE PEUTERS VOOR DE PEUTERSPEELZAAL. Ouders, die van plan zijn hun kind op te geven bij Peuterspeelzaal 't Ukkenest aan de Kapelweg te Leunen, kunnen dit doen op maandagmiddag_9_mei_aisi_van_13.30_tot_2jf.30_uuri U hebt dan de gelegenheid on rustig samen met uw kind rond te kijken op de Peuterspeelzaal. Tevens kunt u dan het inschrijffor mulier invullen. Zoals u weet worden de peuters volgens leeftijd op de Peuterspeelzaal geplaatst. Voor een goede organisatie is het echter noodzakelijk dat we weten hoeveel peuters van onze Peuterspeelzaal gebruik zullen maken. Wilt u daarom uw peuter tijdig opgeven Mocht u maandag 9 mei a.s. verhinderd zijn, wilt u dan kontakt opnemen met Ria Sonnenberg, tel. 87157 Met vriendelijke groeten, Leidsters en bestuur Peuterspeelzaal 't Ukkenest Leunen. KINDERMARKT IN LEUNEN Jongens en meisjes van Leunen, Wij hebben gehoord dat er bij de Leunse schooljeugd veel belang stelling is voor een eigen KINDERMARKT. Welnu, op zaterdag 14 mei a.s. organiseert Scouting Don Bosco Leunen voor Jullie een Kindermarkt. We beginnen om 12.30 uur en jullie mogen je spullen aanbieden op het parkeerterrein voor het Gemeenschapshuis in Leunen. Een mooie gelegenheid om je speelgoed te ruilen of te verkopen aan andere kinderen. Jongens ne meisjes, ruim zolder en kasten nog eens extra goed op en kom met je speelgoed naar de KINDERMARKT op 14 mei a.s. 1 Vergeet niet Het is alweer bifria Leunse kermis en dan kun je deze verdiende centjes misschien goed gebruiken Tot.zaterdag 14 mei a.s.op de KINDERMARKT Scouting Don Bosco Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6