DORPSRAAD LEUNEN 20.18.» Bij deze nodigen wij u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van maandag 9 mei a.s. in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis. Aanvang 2o7o0 uur. Agenda: 1 Opening 2 Eerste rondvraag 3 Notulen vergadering 11 april 1988 4 Ingekomen stukken en mededelingen 5 Verslag diverse afgevaardigden 6 Tweede rondvraag 7 Sluiting. Peter van Berlo, secretaris Verslag dorpsraadvergadering 11 april 1988 Mevrouw G.Claessens bezocht onze vergadering. Namens het K.M.G. vroeg zij ons om een nieuw clublokaal nu door de verbouwing van de Basisschool haar vroegere clublokaal daar op de zolder door de school zelf in gebruik is genomen. Men had hier ook zo direct geen passende oplossing voor. Men stelde dat wanneer er vanuit de Leunse bevolking behoefte bestaat aan een K.M.G. die zich zeker zouden melden. De brief betreffende de verkeersmoeilijkheden bij het transformator huisje is niet naar B.en W. gegaan, maar naar de projektgroep voor de verkeersveiligheid van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen die de knelpunten in de dorpen gaat bestuderen. By de mededelingen vernamen wij dat er parkeervakken komen bij het Gemeenschapshuis In verband met de ontbrekende ƒ100.000,- voor de renovatie en uit breiding van dit gemeenschapshuis is er een activiteitencommissie benoemd. Men kon zich ook vanuit de dorpsraad hiervoor opgeven. Verder komt er een parkeerterrein achter De Steeg. Het bestemmingsplan by de Vicarieweg wordt gewijzigd. Tenslotte bezocht ook onze voorzitter de receptie ter ere van het Zilveren Priesterfeest van Pastoor Ewals en zyn huishoudster. Hy sprak hen toe in de kerk en feliciteerde namens de dorpsraad. DAMESKOOR LEUNEN Zondag 15 mei zingen we de H.Mis van 10.00 uur in St.Anna. Maandag 16 mei zingen we om 7 uur in De Kruuze.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5