Is dat echt een eerlijke keuze voor Je kind vanuit je gelovige 20.18.3 visie op het leven Hebben wy door, dat Je Je kind binnenbrengt in liturgische bijeenkomsten, waar je zelf als gelovige steun vindt of überhaupt niets beleeft Met de geboorte begint voor ouders de vreugde van een kind te hebben. Maar ook het risico in de opgave om het groot te brengen. Je hebt alle reden de geboorte van een kind te vieren. HIJ doen dit dan ook als gelovigen gekoppeld aan het dopen. Het doopsel verbindt het kind met de kerkgemeenschap en is een konsekwentie van de trouwbelofte tijdens de kerkelijke huwelijksviering. Bewust of onbewust spreek je als ouder uit dat het Je zal lukken om Je kind groot te brengen omdat je zelf meewerkt aan z\jn of haar menswording. Je kind groeit op. Je bent attent. Je bent geneigd het kind zo vroeg mogelijk al te laten aanvoelen wat Je zelf ervaart als vreugde en verdriet. In de gewone dingen van alledag wordt het kind gevoelig voor echte waarden, waarin Je zelf als ouder gelooft. En hier ligt ook de grond te geloven in de ander de grond te geloven in dé Ander, die zich presenteert in Jezus Christus. Juist in zorgen en werken voor het kind ligt de basis voor gelovig mens worden. In de keuze voor de EERSTE COMMUNIE van Je kind krijgt deze houding van hoop en vertrouwen een kleur. Je laat Je kind ingroeien in een gelovige gemeenschap die by elkaar komt om met elkaar brood te breken en Jezus'opdracht vanuit het evangelie te verstaan. Je sluit Je daarmee aan by al die anderen, die samen kerk van Jezus Christus willen zijn. Je kiest zo voor een christeiyke beweging, die zich regelmatig liturgisch uit in kerkeiyke samenkomsten. Dit is geen vryBiyvende zaak. En daarom heeft EERSTE COMMUNIE niets te maken met gewoonte I Ik wens alle communicantjes en hun ouders een fyn communiefeest toe op Hemelvaartsdag. Moge dit het begin voor hen zyn voor een verdere groei in die christelijke geweging, die wy kerk noemen. Pastoor P.Ewals. OUD PAPIER OUD PAPIER A.s. maandag 9 mei wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren by de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. By voorbaat dank I EERSTE WIJKVERENIGING LEUNEN OUD PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4