1 13-5 H.Servatlus, bisschop 13-30 Huwelijksmis v Tonny Theunis 19.00 20.18.2 MISDIENAARS: Mirjam Jacobs lsm v Bert Achten en Maria van Dijck lsm v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels maandd v Anna Verheijen lsm v overl fatn Jacobs-v Cruchten lsm v Johanna Weijs-Wijnen lsm v Mathijs Litjens en echtgenote lsm v Corrie v Berlo-Thijssen (vanwege fam en kennissen) lsm v Antoon Voermans,echtgenote en.zoon Antoon gest jrd v Antoon Peeters en Johanna Raymakers za 19.00 Mare Theunissen en Rob Thijssen zo 9.30 Roel Kersten,Barry Willems en Robert Hoitackers 11.00 Twan Willems en Fred Litjens 9.30 Erik Direks en Fred Litjens 11*00 Martin en Tonny Heesen ma/di/wo en vr 19.00 Maarten Dellen en Glel v Glabbeëk LECTOREN: za 19.00 Mevr Theurtls zo 11.00 J Reintjes Hemelvaartsdag 11.00 MeJ G Reintjes GEDOOPT: HUWELIJKSAF: Evelien Wijnhoven, Vicarleweg 36 Jos Pouwels uit Ysselsteyn en Annemiek Weljs alt onze parochie (3e roep) Tonny Theunis en Mirjam Jacobs,beiden uit onze parochie (3e roep) Peter van Osch uit onze parochie en Prisca Fleurkens uit Ysselsteyn (3e roep) EERSTE COMMUNIE Het is de gewoonste zaak van de wereld, dat elk jaar opnieuw in ons dorp kinderen hun eerste communie doen. Het hoort erbij. Het is een leuk familiefeest. De kinderen leven er naar toe. Feesten is in het leven een belangrijke zaak. Dat doen wij graag. En terecht. Je ontmoet elkaar op een andere manier. Je zoekt gezellig heid en hartelijkheid bij elkaar. Feesten krijgt meer inhoud, als er een duidelijke reden voor is de geboorte van een kind, een jubileum, een huwelijk, het slagen bij een examen, enz. Wanneer je het eerste communiefeest organiseert, is er naar alle waarschijnlijkheid ook een reden om dit te vieren. Welke reden Is het alleen maar een gewoonte 7 Of heeft het alles te maken met een verantwoordelijkheid die ik als gelovige ouder op mij neem 7

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3