De Ruuper 20e Jaargang Mededelingenblad voor Leunen an Vaulon KERKDIENSTEN LEUNEN Zesde zondag van Pasen. 16.00 Doopviering van Marloes, Annemiek en Karin Hoebers 19.00 lsm v Leo Loenen (vanwege kaartclub) lsm v Jacob Reljnders, dochter Riky en overl familie Reijnders-Goumans lsm v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels 9.30 Hgm v levende en overl familie Litjens-Claessens Hgm v Corrie v Berlo-Thljssen (vanwege fam en kennissen) Hgm als gest Jrd v Sef Gooren Hgm als gest jrd v Eduard en Stans Dietz 15.00 Doopviering van Maximiliaan Baeten 15.30 Doopviering van Karlijn Pouwels 16.00 Doopviering van Inge en Yvonne Theunis 19.00 lsm v Bert Jenniskens en echtgenote lsm v Hendrik Philipsen en Catharina Philipsen-Spreeuwen- lsm v Maria Loonen-Scheffers berg 19.00 lsm ter ere OLVrouw v Altijddurende Bystand (M) lsm uit dankbaarheid b.g.v. een 80-jarige 1^.00 Huwelijksmis v Jos Pouwels en Annemiek Weijs 19.00 lsm v Leo Loenen lsm v Piet Timmermans en overl familie gest jrd v Antoon Meijers en echtgenote Hemelvaart van de Heer. 9.30 EERSTE COMMUNIE VIERING De eerste banken in de nieuwe kerk zijn gereserveerd voor de ouders van de communicanten

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 2