20.1Ö.9 Een ton voor het Gemeenschapshuis De eerste deelnemers aan de Kennedymara hebben zich reeds spontaan aangemeld. De mensen die voor het Gemeenschapshuis gaan meelopen zijns Sjef en Wilma Leljssen Frans en Jacqueline Thuljls Leo Vulllngs Henk Vennekens Jac, Ester en Astrid Hagens Theo en Jo van Dijck W_I_E1.1.1-1 De mensen die reeds toegezegd hebben als sponsor te fungeren zijn: G.Poels, S.R.V. Adm en Bel. Adviesbureau L.J.M.Reintjes Elektro De Mulder Speciaal Schilderwerk Jeucken Manders Machines Bouten Bouwbedrijf Kusters Steenhandel Lopers en sponsors kunnen inlichtingen inwinnen bij Wilma Manders, telefoon 84855. De Aktlvlteitencommlssie vergadert voor het eerst op donderdag 5 mei om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Is er nog iemand met goede ideeën Iemand die mee wil helpen organiseren II bent van harte welkom. Wordt vervolgd. V.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 10