w 5K HARMONIE ST.CATHARINA6'' Vrijdag 22 april: Uitwisselingsconcert om 20.00 uur in Oirlo samen met de politiekapel uit Eindhoven en de fanfare uit Oirlo. Vertrek om 19.*15 uur vanaf het Gemeen schapshuis te Leunen. Dinsdag 26 april: Serenade aan het Gouden Bruidspaar Versteegen uit Leunen om 19.30 uur in zaal Martens. Om 19.15 uur verzamelen bij het Gemeenschapshuis. WELPEN VERKENNERS SLOT Op donderdag 21 april houdt Scouting Don Bosco Leunen haar jaarlijkse OUDERAVOND bij café P.Mar tens te Leunen. Wy beginnen precies om 20.00 uur. Ook kunnen dit jaar weer foto's besteld worden van het Welpen en Verkennerskarap. Di t_kan_alleen_op_de_Ouderavond_J_J_ Bestuur en Leiding hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn. BROOD EN BANKET JANVERHEIJEN A OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 23 april Kruimelvlaai NU VOOR 8,25 Candybrood 400 gram NU VOOR 2,35

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5