oi:<i 11 i M =1II i Het christen-zijn Is een bijzondere roeping binnen het mens-zijn. Of om het anders te zeggen een christen is niet iets anders als een mens, niet iets méér dan een mens, maar hij heeft de opdracht het mens-zijn zo volledig mogelijk waar te maken overeenkomstig het mens-zijn van zijn grote leermeester, Jezus Christus. Daarvoor hebben wij onze talenten en onze christelijke waarden ontvangen. En ieder zal op zijn eigen wijze deze roeping moeten vervullen. Daarom mogen wij het woord "roeping" niet alleen reserveren voor priesters en religieuzen, maar is iedere mens een geroepene. U ook Pastoor P.Ewals. DAMESKOOR LEUNEN Zaterdag 23 april zijn w Dinsdag 26 april zingen v zingen, de H.Mis bij gelegenheid huwelijk Versteegen-Moorrees c BOND VOOR OUDEREN LEUNEN Koersbal. De volgende week is het Koersbal verzet van maandag naar donderdag 27_april_ook_om_1|i.00_uur_in_zaal_Martens_te_Leunen. DÜs~töt~dön35rdagT 13 |35|41| G2 I 87| |1428 |45|58| 7288 IEDEREEN is van harte welkom op onze KIENAVOND a.s. maandag 25 april om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis van Leunen. Familie, vrienden en bekenden van Oranje Wit KOM ALLEMAAL

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4