Ook mocht ik van iemand een mooie beeltenis van OLVrouw van Altijddurende Bijstand ontvangen. He zullen zo spoedig mogelijk voor dit beeld een geschikte plaats zoeken in onze kerk. U begrijpt, dat het bijna ondoenlijk is voor ons om ieder apart te bedanken hoewel wij dit graag zouden doen. Maar wij hopen van harte dat dit schrijven wilt zien als een persoonlijk "DANK JE WEL" voor de vele felicitaties, schriftelijk en persoonlijk, voor de fleurige, geurige, smakelijke en sprankelljke attenties, voor de boeken en cadeaubonnen en andere attenties, die wij in ontvangst mochten nemen. Bij ml£i installatie tot pastoor hier in Leunen, Juli 1965, heb ik ge zegd, dat ik met groot, enthousiasme naar Leunen kwam om hier met u en onder u te werken als pastoor. Ik moet u zeggen dat dit enthousiasr.j er nog steeds is, want ik ervaar Leunen als een heel fifrie meegaande parochie, hetgeen o.a. tot uitdrukking komt in de geweldige mede werking die ik hier krijg, de warme belangstelling- voor het kerkelijke gebeuren en de fijne kontakten met de mensen hier. Ik waardeer het ten zeerste dat u mij en mijn huishoudster, Fientje Linssen, hier hebt opgenomen als één van de uwen en dat u met ons dit feest hebt willen meevieren. Nogmaals onze oprechte dank voor alles, Pastoor P.Ewals Mejuffrouw Fientje Linssen. Beste mensen van Leunen, Op de eerste plaats aan U allen mijn hartelijke dank voor de geweldige opbrengst van de VASTENACTIE. Het bedrag van 7047,75 is op dit ogenblik alweer met 475,- aangegroeid, dus de stand in nu 7522,75 Op het ogenblik kan ik U nog geen volledige begroting geven. Ik wacht nog op de gegevens van vervoer-invoerrechten en de prijs voor het installeren van de zonne-energiewant het pakket zonne panelen met regelaar, lampen, draad en weet ik veel, kwam tesamen op 4830,- Maar ik ga U op de hoogte houden wat er met uw geld gaat gebeuren. Dus tot een volgende keer. (fijn dank met een vriendelijke groet, Zr. Bets Reintjes.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4