Veder hebben we bij korfbal 2 korven met paal, 1 bal en een Wanneer je de balvan bo- aeftekfcrecht(s!)er nodg. En natuurlijk zijn er ook vpelre- ven door de kort laat val- 9dls- len, heb [e een doelpunt a£==ï3 G- gemaakt De partij die de ?- "a h- een wedstrijd maakt is de

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 10