20.13.8 UNICEP - NIEUWS Vanaf 21 maart is de voorjaarkollektie van UNICEF wenskaarten weer overal in Nederland verkrijgbaar. Nederlanders die hun keus laten vallen op deze kaarten brengen ieder jaar weer miljoenen bijelkaarHiermee worden meer kinderen geholpen dan U denkt Om een indruk te geven Het Kinderfonds schat dat er nu zo'n twee miljoen jonge leventjes per jaar worden gered door enkel heel eenvoudige en doeltreffende middelen om de gezondheid te verbeteren. Zo helpen UNICEFlanden bi) het organiseren en uit voeren van massale inentingscampagnes tegen gevaarlijke kinder ziektes. Ook zorgt UNICEF voor de verspreiding van zeer goedkope anti-uitdrogingszouten waardoor jaarlijks driekwart miljoen kin deren die anders een ziekte als diarrhee niet zouden overleven, worden gered. Een flink deel van het geld dat hiervoor nodig is, komt bijeen door de verkoop van UNICEFwenskaarten. Deze wetenschap is natuurlijk al een heel sterk argument om UNICEF te blijven steunen en het hele jaar door gebruik te maken van UNICEFwenskaarten. De fraaie uitvoeringen en de bijzondere onder werpen van de kaarten zijn nog een extra reden. INLICHTINGEN: De UNICEF-artikelen zijn op heel veel plaatsen in Nederland te koop via de vrijwillige medewerkers van de Regionale Unicef-comitées Voor inlichtingen over de aktie en de verkoop van UNICEF-artikelen alsook voor het verkrijgen van een folder kunt u terecht bi): Petra Nellssen-Coenen, Vullingsstraat 8, 5809 AV Leunen tel.89190 T Cl OQp Diverse soorten koolplanten, slaplanten, *- "NV-fWl andijvieplanten. Groentezaden, plantulen en sjalotten, bloemenzaden, tuinkruldenzadenpotgrond. Tevens te koop: Witlof, prei, wortelen, uien, witte kool, aardappelen. M.Theunissen, Horsterweg 16, Leunen Tel. 81559

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 9