R.K. PAROCHIEKERK "ST.CATHARINA" LEUNEN Aan alle inwoners, verenigingen en instellingen v Op zondag 10 april a.s. zal d Zeereerwaarde Heer Piet Ewals Toveres gedenken wij, dat Mejuffrouw Fientje Linssen 2S jaar geleden als huishoudster bij onze Pastoor in dienst trad. Om 10.30 uur is er in de Parochiekerk een Plechtige Eucharistie viering, Aansluitend vindt de officiële huldiging plaBts in de kerk. Het Kerkbestuur van de H. Catharina-parochie y

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6