19.00 Ism v Arnold Papers en echtgenote,zoon Harrie 20.13.2 en zuster Chrysanthe Ism v Toon Verheijen en overl fam Verheijen-Droesen Ism v Piet Tlimnermana en overl familie 19.00 Ism ter ere OLVrouw van Altijddurende Bijstand (vV) weekd v Hub Gommans (4) weekd v Bert Manders 1 19.00 Ism ter ere H Hart (vanwege offerblok) Ism v overl fam Heldens-v d Sterren 19.00 Ism v Mathijs van Kempen en Johanna Lochtens Ism v Thei Heidens, Martinus Vennekens en Jan Ver heijen (vanwege Biljartclub Ouderen) ism v Anna Verheijen en) Ismvv Corrie van Berlo-Thijssen (vanwege neven en nicht- weekd v Truus Janssen (6) jrd v Gerrit Jenniskens IN: Paaszaterdag 19.00 Martijn Mertens en Twan WillemsK0M om half 7 dan kunnen we nog oefenen 1e Paasdag Hgm 9.30 John vd Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen 2e Paasdag Hgm 9.30 Barry Willems en Robert Holtackers en Roel Kersten. 11.00 Marc Theunissen en Rob Thljssen MISDIENAARS: di t/m vr Paul de Klein en Giel LECTOREN: za 19.00 GEEN zo Ie Paasdag 11.00 H Bovée ma 2e Paasdag 11,00 Mevr van Bavc Glabbeek HUWELIJKSAPK VASTENACTIE ïvonne Reintjes uit c SJaak Rongen uit Oirlo e parochie 2e roep) Op 24 maart 1988 overleed in het verpleeghuis St. AntoniU8 te Horst Bert Manders op 75-jarige leeftijd. Hij woonde ruim 15 Jaar op de Laterije te Venray. Na een plechtige uitvaartdienst op 28 maart 1988 legden wij hem te rusten op ons kerkhof te Leunen. Met Pasen loopt deze aktie voor de missie van Zuster Bets Reintjes ten einde. U kunt het zakje met uw vastenoffer op deze dag nog deponeren in de offerkisten achter in de kerk. Ook als u geen zakje meer hebt, kunt u uw bijdrage aan deze aktie in de offerkisten doen of storten op Rabobanknummer 1281.02969 t.n.v. Zuster Bets Reintjes, Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3