BOERENBOND IEUNEN - VEULEN - HEIDE VAN SIECHT NAAR WED gAZPN TE HUUR VERTIKXJTEERMACHINE A 8,50 Hebt u afgelopen dinsdag ook de Ballon boven Leunen gezien A.a. vrijdag la er weer gelegenheid 00 een ballon te zien en nu wel van heel dichtbij want om 17.00 uur zal er een opstijgen vanaf het plein bij het Gemeenschapshuis.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13