DIR DORPSRAAD LEUNEN JAARVERSLAG 1987 ALGEMENE GEGEVENS: Bestuur: Dhr. J Reintjes, De Hoef 11, voorzitter Dhr. H.Heidens, Overbroekseweg 4, vice-voorzitter Dhr. P.van Berlo, Scheiweg 4, secretaris Mevr. P.Leyendeckers-Huynen, Rondeveld 9, penningraeester- Mevr. M.Ruyten-Wanders, Verkleystraat 4, lid Mevr. E.van Bavel-van NieuwenhovenAlbionstraat 9, lid Dhr. T. van Dijk, Loenerveld 1, lid Dhr. M.Houben, Gussenstraat 2, lid Dhr. J.Reintjes, Gussenstraat 17, adviseur Dhr. H.Palsrok, Raadhuisstraat 1, Venray, contactpersoon Gemeente Dhr. H.Heidens en Mevr.M.Ruyten-Wanders zyn de afgevaardigden dorpenoverleg. Mevr. E.van Osch-Vullings, Verkleystraat 6, lid, 23-11-'87 overleden. typiste-notuliste.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 9