Want zijn die 10 levende woorden uit het Verbond met God 20.10.3 in de loop van de geschiedenis niet erg versteend tot een tiental juridische bepalingen, terwijl zé toch bedoelt zijn als richting wijzers voor de mens om aan te geven in welke sfeer hij zijn vrijheid als mens kan beleven in het Verbond met God. En om die sfeer te kunnen proeven, moet je de moed hebben om opnieuw te luisteren naar de tekst en het levensverhaal dat erbij hoort, zoals we die vinden in het bijbelse boek Exodus 20, 1-17 en die we op de 3e zondag van de vasten hebben voorgelezen tijdens de eucharistieviering. Ik geef hierbij de tekst zoals ik die vond in de Groot Nieuws Bijbel, een vertaling in de omgangstaal. Een bijbel overigens die ik iedereen van harte kan aanbevelen om te kopen en er uit te lezen. "God gaf de volgende grondregels. Hij zei: Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord Houd er geen andere goden op na. Ik ben er immers. Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel, op de aarde of in het water is, mag je afbeelden. Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet, want Ik ben de Heer, Jullie God. Ik duld geen andere goden naast Me. Wie zich tegen Mij verzet, zal ik straffen, hem en zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie. Maar wie Mij liefhebben en zich houden aan Mijn geboden, die blijf ik trouw tot in de duizendste generatie. Misbruik Mjjn Naam niet. Want Ik, de Heer, zal straffen wie MJji Naam misbruikt. Houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. Zes dagen heb je om te werken, maar de zevende dag, de sabbat, is een vrije dag die aan Mij, de Heer, is gewijd. Verricht dan geen enkel werk. Dat geldt voor Jezelf, je zoon en je dochter, Je slaaf en je slavin. Het geldt ook voor je vee en voor de vreemdeling, die in je stad woont. Want in zes dagen heb Ik de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb Ik gerust. Daarom heb ik de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt. Heb eerbied voor je vader en moeder. Dan zul Je een lang leven hebben in het land, dat Ik, de Heer, Je God, ga geven. Bega geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Beschuldig niemand op valse gronden. Zet Je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, of op iets anders dat van hem is Pastoor P._E_w_a_l_s_.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4