za 19-3 19.00 lam v Sef Litjens en overl familie 20.10.2 lam v Fer en Marie Lucassen lam v Thei Heidens (vanwege de buurt) lam v overl fam van Rens weekd v Corrie van Berlo-Thijssen (4) weekd v Truus Janssen (3) maandd v Harry Cornelissen maandd v Mathijs Geurts,echtgenote en overl kinderen AKOLYTHEN: za 19.00 Barry Willems en Robert Holtackers Hgm zo 9.30 Geert ThljssenMark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen MISDIENAARS: ma t/m vr Martijn Mertens en Twan Willems LECTOREN: za 19.00 Mevr Weijs zo 11.00 Mevr van Bavel GEDOOPT: Cindy Janssen, Vullingsstraat 16 OVERLEDEN: Op zondag 6 maart 1988 overleed de heer G.J.Gommans Leunseweg 57 in de leeftijd van 67 Jaar. Na een plechtige Uitvaartdienst op donderdag 10 maart werd hij te rusten gelegd op ons kerkhof in Leunen. DE TIEN GEBODEN. Ik ben de Heer, uw God. 1.(33 zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen 2.G(j zult de naam van de Heer,Uw God, niet zonder eerbied gebruiken 3.Wees gedachtig, dat gl] de dag des Heren heiligt 4.Eert uw vader en uw moeder 5.Gij zult niet doden 6.Gij zult geen onkuisheid doen 7.GU zult niet stelen 8.GU zult tegen uw naaste niet vals getuigen 9.Gij zult geen onkuisheid begeren 10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. Kende U het bovenstaande rijtje nog 7 Vele katholieken hebben het als kind uit hun hoofd moeten leren. Vandaag de dag gebeurt dat weinig meer. In de kathechese probeert men vooral aandacht te hebben voor de grote waarden, die erachter verscholen liggen. Wij presenteren U deze tien geboden hier niet om uw geheugen op te frissen, maar om U te leren kijken achter de woorden, échter de ster.en tafelen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3