6.GEMEENSCHAPSHUIS. Vanuit het bestuur van het Gemeenschapshuis kwam het verzoek of er vanuit de dorpsraad iemand plaats zou willen nemen in het algemeen bestuur. Deze taak heeft de voorzitter op zich genomen. 7.KERMIS Enkele leden van de dorpsraad vernamen dat het afwijzen tot plaatsen van een tent by de Discotheek "De Steeg" door de Gemeente Venray zijn oorzaak vond in de houding van de dorpsraad. By nadere informatie door de dorpsraad by de bevoegde instantie bleek dat vanwege het bestemmingsplan aldaar deze tent niet ge plaatst kon worden. Overigens verliep de kermis tot ieders tevredenheid. 8BINNENVERHUIZINGEN Mevr. D.van Osch zat namens de L.V.B. in de dorpsraad. Haar taak, het verwelkomen van nieuwe bewoners,heeft zy een aantal jaren op voortreffelijke wijze gedaan. Zy overleed op 23-11-1987. Haar taak is nu overgenomen door Mevr. M.Ruyten. Dit verslag geeft U een beeld van een aantal aktiviteiten, die de dorpsraad in 1987 heeft getoond. Ook in het komende jaar zullen wy trachten alle Leunse belangen zo goed raogeiyk te behartigen en wy denken daarby o.a. aan de volgende punten - 1 woningbouw - 2 verkeersveiligheid - 3 nieuw bestemmingsplan. J. Reintjes, voorzitter. P.van Berlo, secretaris.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13