AKTIVITEITEN 1987 Aantal bestuursvergaderingen 10 Gemiddeld aantal bezoekers 10 Deze werden gehouden in het Gemeenschapshuis. Aantal vergaderingen elders Dorpsradenoverleg 10 JAARVERSLAG 1987 Ingekomen stukken s 120 Uitgaande stukken s 3 Iedere maand kwam in De Ruuper een oproep tot bijwoning van de komende dorpsraadvergadering en de agenda. H.Heidens en M.Ruyten bezochten als afgevaardigden de vergaderingen van het dorpenoverleg. Er werden in dat jaar 8x recepties en andere evenementen bezocht. In 1987 gaven twee leden te kennen dat ze er mee wilden stoppen, omdat zij dit niet meer konden combineren met hun werkzaamheden. Het zijn de heren B.van Hees en P.Philipsen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 12