Onderwerpen die In 1987 aan de orde zijn geweest 1.WONINGBOUW. In 1987 zjjn er in Leunen 8 premie A woningen gebouwd en een aantal vrije sector woningen. In 1988 heeft men 9 premie A en A huurwoningen toegewezen gekregen Deze A huurwoningen hadden in 1987 gebouwd moeten zijn, maar zijn door omstandigheden doorgeschoven naar 1988. 2.VANDALISME IN LEUNEN. In de weekenden zyn een aantal malen de ruiten van de school en kerk ingegooid, wat toch weer een flinke schadepost voor de gemeenschap is. Laten we hopen dat we in 1988 hiervan gespaard blijven. 3.NIEUWE LEDEN Enige malen is er een oproep voor nieuwe leden geplaatst in De Ruuper. Hiervan is weinig gebruik gemaakt, maar we hopen dat we in 1988 toch enkele nieuwe -leden er bij krijgen. AEMANCIPATIEBELEID Door de Werkgroep Emancipatiebeleid Venray is er een INFO- dag gehouden met als thema: "Vrouwen, wonen en woonomgeving". Deze dag is georganiseerd door de gezamenlijke dorpsraden. Mevr. M Ruyten-Wanders had hier zitting in als afgevaardigde van de dorpsraad Leunen. Deze dag mag als zeer geslaagd worden genoemd. 5.KLEUTERSCHOOL. Op 9 mei werd de voormalige Kleuterschool geopend als "DE SCHAKEL". Deze opening werd verricht door Wethouder van Oers. Hierin hebben de Bejaarden, Scouting Don Bosco en Peuter speelzaal een goed onderkomen gevonden. Dankzij de bemoeienissen van de dorpsraad, zo memoreerde de Wethouder, zijn deze ruimtes voor Leunse belangen behouden gebleven.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 10