TONEELVERENIGING 0 „.j.-ji,,. "SCHAT,IK BEN ER HOOR-SCHATIK BEN ER HOOR-SCHATIK BEN ER HOOR" De laatste kans! De laatste kans om dit voortreffelijke blijspel Op zondag 6 maart geeft de toneelvereniging COMEDIA nog één uitvoering van het blijspel "Schat, ik ben er hoor" geschreven door Jack Popplewell De toeschouwers in Leunen waren enthousiast, DUS ga kijken in de Schouwburg te Venray om 20.15 uur. De toegangsprijs bedraagt slechts 7,50 CJPpas 65 pas jeugdpas 5,00 Komfortabel genieten voor weinig geld, van prima spel van eigen bodem GRIJP DIE KANS I "SCHAT,IK BEN ER HOOR-SCHAT,IK_BEN_ER HOOR-SCHAT,IK BEN ER HOOR" BOND VOOR OUDEREN LEUNEN Vrijdag 11 maart zal de JAARVERGADERING van onze vereniging ge houden worden in zaal Martens, aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan jaarverslag, financieel verslag, mededelingen. Op velerlei verzoek zal de film over Leunen en Venray welke in 1968 gemaakt is, vertoond worden. Aan de orde komt verder een bestuursverkiezing. Aftredend zijn Mevr Voesten en de heer M Houben; beide stellen zich weer herkiesbaar. Kandidaten kunnen gesteld worden voor de vergadering bij het bestuur. Na de verkiezing van de voorzitter wordt een kop koffie aangeboden waarna gezellig samenzijn. Het bestuur verwacht een goede opkomst voor deze interessante bijeenkomst, ondanks dat we op een vrijdag moeten vergaderen. Het Bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6