20.9.3 In onze dagen probeert de Bisschoppelijke Vastenaktie een bijdrage te leveren aan die rechtvaardige verdeling van de rijkdommen van onze aarde: - zij verleent steun aan de armsten in de Derde Wereld zodat die meer kansen krijgen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. - zy wil tegeiykertyd in Nederland het gesprek gaande houden over een rechtvaardiger verdeling van de welvaart. In de week van 20 t/m 26 maart a.s. houden wy in onze parochie de jaarlijkse Vastenaktie. Hoe we dat dit jaar doen, daarop komen de binnenkort terug in De Ruuper. Intussen kunt U nu al "vasten" om straks royaal te geven aan de armsten in de Derde Wereld, terwyi U zich tegeiykertyd bezint op de vraag "Wat geel' ik om de mens aan wie ik geef?" Pastoor P.Ewals. HENKE' KINDERMODE OUD PAPIER OUD PAPIER A.s. maandag 7 maart wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren by de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. By voorbaat dank EERSTE WIJKVERENIGING LEUNEN OUO PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4