za 12-3 14.00 HUWELIJKSMIS v Jos Drabbels en José Fleurkens 20.9.2 19.00 Ism uit dankbaarheid (fara J) Ism v overl fam Janssen-LitJens Ism v Thei Heidens (vanwege de buurt) Ism v Anna Verheljen weekd v Corrie v Berlo-Thijssen (3) weekd v Truus Janssen (2) AK0L YTHENza 19.00 Rob Thijs sen en Marc Theunissen Hgm zo 9.30 John vd Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen MISDIENAARS: ma t/m vr Bob Kersten en Ciel v Glabbeek LECTOREN: za 19.00 Mevr Theunis zo 11.00 H Bovée HUWELIJKSAFK: Jos Drabbels uit Heide en José Fleurkens uit onze parochie (3e roep) VASTENAKTIE 1988 - VOEDSEL GENOEG EN TOCH HONGER De Vastenaktie voert haar jaarlijkse campagne rond een centraal thema. Voor dit jaar 1988 is dit thema wederom - net als vorig jaar - het recht op voedsel. Ongeveer 500 miljoen mensen of 10 van de wereldbevolking kent hongersnood. Elke dag sterven er 40.000 tot 50.000 kinderen tengevolge van honger of hongerziekten. En dat, terwijl er genoeg voedsel op de wereld is om iedereen voldoende eten te geven Het probleem is namelijk niet dat er te weinig voedsel fs maar dat het onrechtvaardig verdeeld is. Voedsel is geworden tot koopwaar. Het komt niet terecht bij de mensen met de meeste honger, maar bij de mensen met het meeste geld. Arme mensen kunnen niet voldoende voedsel kopen en rijke mensen hebben veel te veel. Vaak wordt zelfs in hongerlanden in de Derde Wereld genoeg voedsel verbouwd, maar dat wordt dan uitgevoerd haar de rijke landen omdat de eigen bevolking het niet kan betalen. Christenen hebben tot taak zich in te zetten voor meer rechtvaardig heid in onze wereld. Gregorius de Grote, een bisschop uit de begin tijd van de kerk zei al "De aarde is van alle mensen, dus ook de levensmiddelen die er op groeien. Wie dat geschenk van God aan alle mensen wil opeisen voor privégebruik, maakt zich schuldig VASTENAKTIE - NEDERLAND GIRO 5860 TE AMERSFOORT BANKNUMMER 70.70.70.147

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3